Slovenská veterinárna oftalmologická spoločnosť (SVOS)

Spoločnosť so zámerom rozvoja a napredovania veterinárnej oftalmológie na Slovensku.

SVOS

Slovenská oftalmologická spoločnosť (SVOS)  vznikla so zámerom rozvoja a napredovania veterinárnej oftalmológie na Slovensku. SVOS združuje veterinárnych lekárov so zameraním na veterinárnu oftalmológiu, podporuje sústavné vzdelávanie v tejto špecializácii a organizuje špecializované školenia, semináre a iné akcie z oblasti veterinárnej oftalmológie. Špecifickú pozornosť venuje posudzovaniu dedičných očných ochorení.

 

Za týmto účelom SVOS úzko spolupracuje s  Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako i s európskymi a americkými veterinárnymi oftalmologickými spoločnosťami združujúcimi diplomovaných veterinárnych lekárov.

Udalosti

Udalosti Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

ECVO kongres Amsterdam 2024

V dňoch 30. mája až 2. júna 2024 sa v Holandskom meste Amsterdam uskutočnil kongres usporiadaný Európskym kolidžom veterinárnych oftalmológov. Témou kongresu bola v tomto...

TERÉNNA OFTALMOLÓGIA KONÍ – WORKSHOP

Slovenská veterinárna oftalmologická spoločnosť spoločne so Slovenskou hipiatrickou asociáciou a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach organizuje praktický workshop Terénna oftalmológia koní. Miesto...

Videnie a slepota u psov

I. Oftalmologická Konferencia SVOS
Konferencia organizovaná v spolupráci s UVLF v Košiciach a KVL SR
Prednášky budú z anglického jazyka simultánne prekladané do slovenského jazyka.
Vzdelávacia komisia KVL SR udelila akcii za účasť 50 bodov.

Vedenie

Vedenie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

Icon
Prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD

Prezidentka

Icon
MVDr. Pavol Zubrický

Viceprezident

Icon
MVDr. Agnieszka Balická, PhD.

Členka prezídia

Icon
MVDr. Mária Lapšanská, PhD

Členka prezídia

Icon
MVDr. Zuzana Drahovská, PhD.

Členka prezídia

Revízna komisia

MVDr. Miroslav Petrík – predseda revíznej komisie

MVDr. Jozef Štang, MVDr. Katarína Sabolová- členovia revíznej komisie

Stanovy

Stanovy Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

Stanovy

Členstvo

Formy členstva

Členstvo v spoločnosti môže mať povahu riadneho, individuálneho a čestného členstva.

  1. Riadnym členom spoločnosti sa môže stať každý uchádzač, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa veterinárneho zamerania, zaregistroval sa vyplnením registračného formulára a uhradil členský príspevok.
  2. Individuálnym členom sa môže stať každý študent univerzity veterinárneho lekárstva, ktorý sa zaregistroval vyplnením registračného formulára, preukázal sa výkazom o riadnom štúdiu alebo platnou a aktuálnou študentskou kartou (ISIC) osvedčujúcou štúdium veterinárneho lekárstva a zaplatil zvýhodnený členský príspevok.
  3. Čestným členom SVOS je fyzická osoba, o ktorej čestnom členstve v spoločnosti rozhodlo plénum SVOS. Pri rozhodovaní o vzniku čestného členstva prihliada plénum predovšetkým na aktivity v oblasti veterinárneho lekárstva, najmä na zásluhy o rozvoj veterinárnej vedy a výskumu, zásluhy v oblasti veterinárnej praxe v oftalmológii, zásluhy a rozvoj spoločnosti pod.

Členské poplatky

Členský príspevok:

Riadny člen-  30 EUR/rok

Individuálny člen (študent) – 15 EUR/ rok

Registračný formulár za člena SVOS

    Osobné údaje

    Fakturačné údaje